ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องเรียนกีฬา (อ่าน 350) 23 ม.ค. 60
ตารางการแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 ระดับเขต (อ่าน 445) 06 ต.ค. 59
ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนเครือข่ายแก้วมุกดาหาร ครั้งที่ 66 (อ่าน 648) 01 ต.ค. 59
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตกรรมฯ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 เครือข่ายแก้วมุกดาหาร (อ่าน 553) 19 ก.ย. 59
สนามสอบ O -net ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 428) 09 ก.ย. 59
การแสดงของนักเรียน ในกิจกรรมนันทนาการ (อ่าน 428) 06 ก.ย. 59
ไฟล์เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู (อ่าน 628) 13 พ.ค. 59
สรุปประเด็นสำคัญที่ รมว.ศธ. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของศึกษาธิการภาค (อ่าน 586) 05 พ.ค. 59
รายชื่อแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2559 (อ่าน 542) 22 เม.ย. 59
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา๒๕๕๙ (อ่าน 539) 22 เม.ย. 59
การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (อ่าน 542) 02 เม.ย. 59
การดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 30มีนาคม 2559 (อ่าน 623) 02 เม.ย. 59
รายละเอียดคำสั่ง การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (อ่าน 557) 22 มี.ค. 59
รายละเอียดคำสั่ง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (อ่าน 467) 22 มี.ค. 59
คู่มือปฏิบัติงานระบบควบคุมการเงิน ของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 สำหรับสถานศึกษา (อ่าน 497) 16 มี.ค. 59
แบบกรอกคะนนน Las ชั้น ม.2 (อ่าน 603) 13 มี.ค. 59
แบบกรอกคะนนน Las ชั้น ม.1 (อ่าน 562) 13 มี.ค. 59
แบบกรอกคะนนน Las ชั้น ป.5 (อ่าน 557) 13 มี.ค. 59
แบบกรอกคะนนน Las ชั้น ป.๔ (อ่าน 527) 13 มี.ค. 59
แบบกรอกคะนนน Las ชั้น ป.๒ (อ่าน 528) 13 มี.ค. 59
แบบบันทึกคะแนนอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 841) 11 มี.ค. 59
รายชื่อผู้เข้าสอบ การอ่านและLAS ร.ร.คำสายทองวิทยา (อ่าน 563) 11 มี.ค. 59
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 651) 25 ก.พ. 59
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ (อ่าน 621) 17 ก.พ. 59
ที่พักในจังหวัดมุกดาหาร (อ่าน 611) 19 ม.ค. 59
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร (อ่าน 672) 18 พ.ย. 58
คู่มือปฏิบัติงานระบบควบคุมการเงิน ของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 สำหรับสถานศึกษา (อ่าน 940) 02 ต.ค. 58
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน ปี 2558-2559 (อ่าน 842) 17 ก.ย. 58
หลักเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วย (อ่าน 1060) 28 ก.ค. 58
สรุปสารสำคัญ พรบ อำนวยความสะดวก (อ่าน 1676) 19 ก.ค. 58
ขั้นตอนการเข้าเว็บทำคู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 797) 19 ก.ค. 58
ตัวอย่างการทำคู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 1232) 19 ก.ค. 58
บัญชีเงินเดือนใหม่ (อ่าน 871) 02 มิ.ย. 58
สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปรับเงินเดือนใหม่ (อ่าน 661) 01 มิ.ย. 58
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓ (อ่าน 753) 22 พ.ค. 58
ผลสอบO-NET 2557 รายโรง (อ่าน 880) 15 มี.ค. 58
ผลการสอบรายวิช่า O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สพป.มุกดาหาร (อ่าน 798) 14 มี.ค. 58
ค่าพาหนะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 753) 23 ม.ค. 58
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร กรรมการคุมสอบ กรรมการกลาง O-NET (อ่าน 824) 23 ม.ค. 58
บัญชีแนบท้ายคำสั่งO NET57 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (อ่าน 646) 23 ม.ค. 58